Общи условия

  1. За химическо чистене се приемат облекла, които имат знак за допустимост за обработка чрез химическо чистене. При липса на такъв знак, почистването се извършва със съгласието на клиента, без гаранция, като фирмата не носи отговорност за качеството на услугата.
  2. Силно замърсени изделия се таксуват с 30% надценка.
  3. Клиента е длъжен да уведоми приемчика за силно замърсени, износени, протрити или скъсани изделия.
  4. При наличието на копчета, апликации и други аксесоари, които са лепени и има възможност да се увредят от препарата, и не са премахнати от клиента, фирмата извършва услугата съгласно указанията на етикета и не носи отговорност за качеството на услугата.
  5. Рекламации за качеството на почистване се приемат в момента на получаване и при доказана вина на служител от ателието. Клиента може да поиска повторно почистване, а при физическо похабяване – възстановяване на стойността на облеклото, намалена с процент съответстващ на износеността на дрехата.
  6. За непотърсени поръчки в срок от 10 дни, клиента заплаща за съхранение по 1.00 лв./ден, за непотърсени дрехи до 2 месеца фирмата не носи отговорност.
  7. При изгубване на приемателна бележка, облеклата се получават само срещу документ за самоличност.
  8. С даването на поръчка Вие се съгласявате с общите условия!

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
 Експресна услугa  6. ч.
 Бърза услуга 24 ч.
 Обикновена услуга 72 ч.
 Кожени облекла 5 дни

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ?

ДО 5 ДНИ ОТ И ДО АДРЕС

ТЕЛЕФОН ЗА ЗАЯВКА 0888 93 53 23
BulgarianEnglishRussian